• Envia'ns:
  info@serranohatero.com
 • Truca'ns:
  (+34) 93 765 48 13
Sol·licitar Informació

Dret d'Empresa i dels Negocis

El despatx compta amb un ampli equip d'especialistes que presten assessorament a empreses, en totes les seves facetes econòmiques i jurídiques des del seu naixement, ordenant tant el desenvolupament de la seva activitat com les situacions de crisis que puguin experimentar. En definitiva, Serrano-Hatero Advocats pot oferir als seus clients un servei altament especialitzat en les següents àrees:

 • Dret Societari
  • §  Constitució i compra-venda de societats.
  • Reformes estatutàries
  • §  Pactes d'Accionistes.
  • §  Responsabilitat d'Administradors.
  • Reestructuracions Societàries.
 • Govern Corporatiu
  • Reglaments de Juntes i Consells d'Administració.
  • Regles de Bon Govern.
  • Informes sobre Bon Govern
 • Contractació Mercantil
  • Elaboració i negociació de tot tipus de contractes mercantils.      
  • Condicions Generals de la Contractació.
  • Contractes associatius.
 • Concurs de creditors
  • Procediments Concursals.
  • Reestructuracions societàries
  • Defensa dels Drets dels Creditors.   
 • Propietat industrial
  • Assessorament, contractació i defensa de drets d'invenció:
   • Patentes.
   • Models d'utilitat.
   • Dissenys industrials.
  • Assessorament, contractació i defensa de drets sobre signes distintius
   • Marques.
   • Noms comercials.
   • Denominacions.
   • Noms de domini.
 • Contractació laboral i d'alta direcció.
  • Assessorament en matèria de formalització de contractes de treball i sobre les diverses vicissituds de la relació laboral.
  • Estructura salarial i retribucions.
  • Extinció de contractes de treball.
  • Contractes d'alta direcció i clàusules de blindatge i no competència.
 • Seguretat Social.
  • Assessorament en matèria de cotitzacions i règims de Seguretat Social.
  • Assessorament sobre subvencions i bonificacions a la contractació.
  • Tramitació d'expedients administratius i contenciosos per actes de liquidació o infracció.
 • Procediments laborals i de la Seguretat Social.
  • Assessorament i defensa de l'empresa tant en via administrativa com davant la Jurisdiccional Social en tota mena de procediments laborals i de la Seguretat Social.
 • Planificació d'imposició directa i indirecta.
 • Assessorament continuat a empreses i professionals.
 • Procediment de gestió, inspecció tributària i de recaptació.
 • Procediments sancionadors en matèria tributària.
 • Procediments administratius, economicoadministratius i contenciosos.

Si necessita assessorament legal podem ajudar-lo

La nostra idea de despatx és oferir-li un tracte totalment personalitzat, dient-li el que ha d'escoltar i no el que vol escoltar.