• Envia'ns:
  info@serranohatero.com
 • Truca'ns:
  (+34) 93 765 48 13
Sol·licitar Informació

Dret Administratiu i de la Contractació Pública

El despatx compta amb expecialistes experimentats i amb una sòlida formació en aquelles matèries d'ordre administratiu amb major incidència en el patrimoni de particulars i empreses, constituint les que s'exposen a continuació les nostres principals especialitats:

 • Contratació del Sector Públic
  • Assessorament i representació d’ Administracions Públiques i d’altres poders adjudicadors.
  • Assessorament i representació de licitadors.
  • Direcció lletrada en procedimients de invalidesa i revisió de decisions en mateèia de contractació pública.
 • Procediment Sancionador.
 • Responsabilitat Patrimonial de l'Administració.
  • Reclamació en via administrativa.
  • Procediment contenciós.
  • Acció directa enfront de l'Asseguradora, si escau
 • Urbanisme
  • Ordenació de territori.
  • Planejament General.
  • Planejament de Desenvolupament i Planes Especials.
  • Gestió Urbanística
  • Juntes i Projectes de Compensació. 
  • Cooperació. Reparcelaciones
  • Disciplina Urbanística.
  • Llicències.
  • Legalització.  
 • Expropiació forçosa.
  • Assistència Tècnica.
  • Mutu Acord.
  • Negociacions.
  • Valoracions.

Si necessita assessorament legal podem ajudar-lo

La nostra idea de despatx és oferir-li un tracte totalment personalitzat, dient-li el que ha d'escoltar i no el que vol escoltar.